ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ จะเป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความเห็นชอบระหว่าง PG SLOT AUTO ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า เว็บไซต์/บริษัท กับ ผู้เล่น/ลูกค้า/ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ ซึ่งเป็นผู้เข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ของเว็บไซด์ pgslot.auto รวมถึงการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นภายใต้การดูแลของ เว็บไซต์/บริษัท ลงในอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการเปิดบัญชีหรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ง ผู้เล่น/ลูกค้า/ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ จะต้องรับทราบหลักเกณฑ์และกฏกติกาต่างๆ โดยถือว่าได้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้แล้วโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขและกฏระเบียบทั่วไป

1. ฝ่ายต่างๆ

1.1 ข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ PGSLOT.AUTO ได้รับการอนุญาติจาก pgsoft.com อย่างถูกต้อง รวมถึงข้อความและข้อกำหนดต่างๆที่มีคำว่า เรา ของเรา ทางเรา หรือ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ PG SLOT AUTO ซึ่ง ผู้เล่น/ลูกค้า/ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ จะถือว่าได้ยินยอมในข้อตกลงที่กล่าวไว้เบื้องต้น

2. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

2.1 เว็บไซต์/บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัพเดต และปรับปรุงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งข้อกำหนดที่ได้รับการอัพเดตแล้ว จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการเผยแพร่ บนเวบไซต์ของ PGSLOT.AUTO ผู้เล่น/ลูกค้า/ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ จะต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบเงื่อนไขปัจจุบัน ซึ่งทางเราขอแนะนำให้ตรวจสอบกฏระเบียบ เงื่อนไข รวมถึงซอฟต์แวร์ และขั้นตอนในการให้บริการของเว็บไซต์เป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

2.2 เว็บไซต์/บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ จากกิจกรรมพิเศษที่ถูกกำหนดขึ้นจากทางเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.3 หาก ผู้เล่น/ลูกค้า/ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ ไม่เห็นด้วยกับกฏการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด สามารถหยุดการใช้งานเว็บไซต์ หรือดำเนินการปิดบัญชีได้ทันที แต่หาก ผู้เล่น/ลูกค้า/ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ ยังคงใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม หลังจากที่มีการประกาศข้อบังคับใหม่ ย่อมหมายความว่า ท่านรับรู้และยินยอมปฏิบัติตามในผลข้อบังคับนั้น

3. ข้อบังคับทางกฏหมาย

3.1 บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้ทุกกรณี เนื่องจากบทบัญญัติทางกฏหมาย ในประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของซอฟต์แวร์เกม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความถูกต้อง ทาง เว็บไซต์/บริษัท จึงมีสิทธิ์ในการขอตรวจสอบเอกสารต่างๆที่จะสามารถยืนยันอายุของผู้เล่นได้ทุกเวลา และหากตรวจพบว่า ผู้เล่น/ลูกค้า/ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทาง เว็บไซต์/บริษัท สามารถทำการระงับบัญชี หรือปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลดังกล่าวได้ทันที

3.2 ภายใต้เขตอำนาจศาลบางแห่ง การพนันออนไลน์อาจถือเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย ผู้เล่น/ลูกค้า/ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจ และยอมรับว่า เว็บไซต์/บริษัท ไม่สามารถให้คำแนะนำทางด้านกฏหมาย หรือการรับประกันใดๆที่เกี่ยวข้องกับความชอบด้วยกฏหมาย ผู้เล่น/ลูกค้า/ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ จะต้องใช้ดุลยพินิจของตนเอง รวมถึงรับผิดชอบในการตัดสินใจด้วยตนเอง ว่า การใช้บริการ เว็บไซต์/บริษัท นั้นถูกต้องตามกฏหมายปัจจุบันในเขตอำนาจของศาลของตนเองหรือไม่

3.3 PG SLOT AUTO ไม่ได้มีเจตนาในการให้บริการโดยขัดต่อกฏหมายที่มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ท่านอาศัยอยู่ ผู้เล่น/ลูกค้า/ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ จำเป็นที่จะต้องแสดงความจำนงในการรับประกันด้วยตนเอง รวมถึงตกลงยินยอมที่จะใช้บริการโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของ เว็บไซต์/บริษัท ในทุกกรณี

4.การเปิดบัญชี

4.1 เมื่อ ผู้เล่น/ลูกค้า/ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ ต้องการที่จะเข้ามาใช้บริการกับ เว็บไซต์/บริษัท ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องทำการเปิดบัญชีก่อน เพื่อให้ได้รับรหัสผ่าน และสามารถเข้าใช้งานได้ในภายหลัง

4.2 ชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนต้องตรงกับชื่อจริง

เว็บไซต์/บริษัท มีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารเพื่อพิสูจน์ตัวตนของ ผู้เล่น/ลูกค้า/ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ ได้ทุกเมื่อ เพื่อยืนยันตัวตน หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลกับทางเราได้ เว็บไซต์/บริษัท อาจทำการะงับบัญชีของท่านไว้ชั่วคราว หรืออาจจะระงับบัญชีถาวร ในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

4.3 ผู้เล่น/ลูกค้า/ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ จะต้องให้การยืนยันว่า ข้อมูลในการลงทะเบียนทั้งหมด จะต้องเป็นข้อมูลจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วย และไม่เป็นเท็จ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีผลต่อบัญชีของท่าน ในการถูกจำกัด การไม่สามารถดำเนินการทางกับธุรกรรม หรือการปิดบัญชี

4.4 หากมีคำถาม หรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามทาง Line support ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

4.5 ผู้เล่น/ลูกค้า/ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 1 ท่าน สามารถเปิดบัญชีกับทาง เว็บไซต์/บริษัท ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น หากมีการเปิดบัญชีซ้ำซ้อน เมื่อทางเราตรวจสอบพบจะถือว่า บัญชีนั้นเป็นโมฆะ และจะดำเนินการปิดบัญชีทันที

5.ข้อบังคับด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระทำฉ้อโกง

5.1 ก่อนที่จะเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ ผู้เล่น/ลูกค้า/ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ จะต้องยอมรับและยินยอมในกติกา ดังนี้

  • ท่านจะต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • เป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกต้อง และมีสิทธิ์ในการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับบัญชีแต่เพียงผู้เดียว
  • ท่านได้ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า หากเกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สิน ในช่วงเวลาที่ใช้บริการบนเว็บไซต์ ท่านจะต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อการสูญเสียดังกล่าวเพียงผู้เดียว หากแพ้ เสียเงิน มีกำไร หรือติดลบ จะไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ในทุกกรณี
  • ท่านได้รับทราบถึงกติกา ข้อกำหนด กฏเกณฑ์ และกระบวนการในการให้การบริการของทางเว็บไซต์แล้ว และจะไม่กระทำการใดๆ ที่สร้างความเสียหายให้แก่ เว็บไซต์/บริษัท

5.2 ในการที่ ผู้เล่น/ลูกค้า/ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ ยินยอมด้วยเงื่อนไขดังกล่าว จะหมายความว่า ท่านให้เรามีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบสิ่งใดก็ตามที่มาจากบุคคลที่สาม เพื่อการยืนยันข้อมูลของตัวท่านเอง

6.ข้อกำหนดการยอมรับการวางเดิมพัน

6.1 การเดิมพันทั้งหมดที่กระทำขึ้นบนเว็บไซต์ PG SLOT AUTO จะต้องอยู่ภายใต้กติกาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะถูกนำไปใช้ครอบคลุมทุกเกมการแข่งขัน

6.2 การวางเดิมพันจะสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อ ยูสเซอร์เนมและรหัสผ่านถูกต้อง ภายใต้ฐานจำนวนเงินในบัญชีที่เพียงพอต่อการเดิมพัน

6.3 ทุกกิจกรรม และธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งดำเนินการภายใต้ชื่อ เลขที่บัญชี ยูสเซอร์เนม และรหัสผ่านของท่าน (หรือทุกข้อที่กล่าวมาทั้งหมด) จะถือเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่คำนึงว่า ธุรกรรมดังกล่าวจะถูกดำเนินการโดยตัวท่านเองหรือไม่

6.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการตรวจสอบว่า รายละเอียดการเดิมพันนั้นถูกต้องหรือไม่ ในกรณีที่ท่านทำการวางเดิมพัน และได้รับการยืนยันแล้ว การเดิมพันดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิก เรียกคืน หรือเปลี่ยนแปลงใดๆได้ โดยจะถือว่า ทุกการตัดสินใจในการเดิมพันจะอยู่ภายใต้การควบคุมของท่านเท่านั้น

6.5 การเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในระบบของ PG SLOT AUTO โดยอัตโยมัติ และจะถือเป็นหลักฐานอ้างอิงในการดำเนินธุรกรรมทั้งหมด รวมถึงวันที่-เวลาที่ได้มีการดำเนินธุรกรรมนั้นๆ

6.6 การเดิมพันทั้งหมดจะถูกประมวลผลและตัดสินใจโดย PG SLOT AUTO ซึ่งจะได้รับการยอมรับและถือว่าสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันปรากฎขึ้นที่หน้าประวัติการทำธุรกรรมของท่าน

6.7 การวางเดิมพันใดๆ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะอยู่ภายใต้การตัดสินใจของ PG SLOT AUTO ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด

6.8 ผู้เล่น/ลูกค้า/ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ จะต้องยอมรับว่า ในบางครั้งระบบอินเทอร์เน็ตอาจเกิดความไม่เสถียร ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งสองฝ่าย ทาง เว็บไซต์/บริษัท จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการวางเดิมพันผิดพลาด และการวางเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกด้วยระบบของเรา หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางเดิมพัน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในทันที

7.ธุรกรรมทางบัญชี ฝาก/ถอน

7.1 เงินที่ถูกฝากเข้าในบัญชีของท่าน จะต้องไม่ใช่เงินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม และ/หรือ ผิดกฎหมาย และ/หรือ ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง

7.2 PGSLOT เว็บสล็อตออนไลน์ จะไม่ยอมรับการฝากเงินจากบุคคลที่สามในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็น เพื่อน ญาติ คู่สมรส หรือบุคคลใดๆ ท่านจะต้องทำการฝากเงินด้วยบัญชีที่ได้ลงทะเบียนด้วยชื่อของตนเองเท่านั้น หากทาง เว็บไซต์/บริษัท ได้ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัยว่า ข้อบังคับนี้ถูกฝ่าฝืน หรือไม่ได้ถูกปฏิบัติตามเงื่อนไข เงินที่ได้จากการชนะรางวัลในเกมทั้งหมดจะไม่ได้รับการอนุมัติและถูกยึดคืนทันที

7.3 สามารถทำรายการถอนเงินจากบัญชีได้ทุกเมื่อ ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีของท่าน มีเพียงพอสำหรับการถอนขั้นต่ำที่ทาง เว็บไซต์/บริษัท ได้กำหนดไว้เท่านั้น

7.4 ท่านจะต้องแจ้งถอนเงินผ่านช่องทางเดียวกันกับที่เคยฝากเงินเข้าในบัญชี โดยข้อมูลที่ระบุจะต้องมีความถูกต้อง และตรงกับข้อมูลที่แจ้งลงทะเบียนไว้ก่อนหน้า

7.5 จำนวนการจ่ายของเกมส์อิเล็กทรอนิกส์ จะจ่ายสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทต่อบิล

เกมส์สล็อตออนไลน์รูปแบบใหม่ PG SLOT AUTO สมัครสมาชิกฟรี

สมัครสมาชิก PG SLOT วันนี้รับโบนัสทันที 50% ไม่จำกัดเครดิต ไม่ต้องทำเทิร์น มาฟังกันเลยในรูปแบบของเกมส์สล็อตออนไลน์นั้น มีหลากหลายรูปแบบ แต่เกมส์ของ PG SLOT AUTO นั้นจะแตกต่างออกไปจากเกมส์สล็อตอื่นๆ เรียกได้ว่าเป็นเกมส์สล็อตรูปแบบใหม่ วิธีการเล่นอาจจะมีความแตกต่างจากเกมส์สล็อตออนไลน์ทั่วๆไป แต่นั่นก็เพราะเราต้องการให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นที่สดใหม่ กับรูปแบบเกมส์สล็อตใหม่ๆที่คุณจะต้องตื่นตา ตื่นใจ และเพลิดเพลินอย่างแน่นอน หากลูกค้ามีข้อสงสัยในการใช้งานระบบ หรือเว็บไซต์ พีจี สล็อต สามารถสอบถามได้ทางไลน์โดยตรงที่ @autopgslot ได้ตลอด 24 ชั่วโมง